Your product has been added to the favorite list.

Vilkår og betingelser

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes House Doctor ApS ("Society of Lifestyle", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via den/de af Society of Lifestyle platforme, som du benytter: www.societyoflifestyle.com, www.retailer.societyoflifestyle.com, www.partner.societyoflifestyle.com, www.supplier.societyoflifestyle.com, www.project.societyoflifestyle.com ("Hjemmesiden", ”Platformen”).


 

1. Hvilke personplysninger indsamler vi, til hvilke formål og hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

BESØG PÅ HJEMMESIDEN
Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din ip-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
• Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.
• Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

KØB OG KOMMUNIKATION PÅ HJEMMESIDEN
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. 
• Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.
• Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

TILMELDING TIL NYHEDSBREV
Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer. 
• Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. 
• Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

2. Modtagere af personoplysninger
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til den transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. 

 

3. Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

INDSIGTSRETTEN
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til privacy@societyoflifestyle.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

RETTEN TIL BERIGTIGELSE
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

RETTEN TIL SLETNING
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

RETTEN TIL AT BEGRÆNSE BEHANDLINGEN TIL OPBEVARING
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

RETTEN TIL DATAPORTABILITET
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

RETTEN TIL INDSIGELSE
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

RETTEN TIL AT TILBAGEKALDE SAMTYKKE
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på privacy@societyoflifestyle.com 

RETTEN TIL AT KLAGE
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

4. Sletning af persondata

FORMÅLETS OPHØR
Oplysninger indsamlet om vil blive slettet, når formålet med indsamlingen ophører.

NYHEDSBREVE
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

KØB PÅ HJEMMESIDEN
Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

 

5. Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

6. Kontaktoplysninger
House Doctor ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Platformene.
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:
House Doctor ApS
Industrivej 29
7430 Ikast

E-mail: privacy@societyoflifestyle.com

 

7. Ændringer i persondatapolitikken
Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

 

8. Versioner
Dette er version 1 af Society of Lifestyle’s persondatapolitik dateret den 18. april 2018.

 

9. Use of social media content
By Responding to our request with #yesSOL you agree to:
You grant Society of Lifestyle, House Doctor, Nicolas Vahé, Meraki and Monograph through House Doctor ApS, CVR-nr.; 26652405 hereinafter referred to as Society of Lifestyle a non-exclusive, royalty free worldwide license to use any photos and moving content in relation to which you have responded #yesSOL, hereinafter referred to as ‘Photos and moving content’ for all Society of Lifestyle platforms, House Doctor, Meraki, Nicolas Vahé and Monograph channels and paid social media, store materials and other customer communications marketing such as advertising, including the online site, newsletter, catalogues, emails, social media. Society of Lifestyle may use, reproduce, distribute, combine with other materials, alter and/or edit your Photos and moving content.

You hereby represent and warrant that (i) you own all rights in and to your Photos, (ii) you have permission from any person(s) appearing in your photos and/or moving content to grant the rights herein, and (iii) Society of Lifestyle’s use of your Photos will not violate the rights of any third part or any law. You hereby release and discharge Society of Lifestyle from all and any obligation to pay you for any use of your Photos and/or moving content and any of the intellectual property rights contained therein in connection with the uses described above; and You hereby release, discharge and agree to hold Society of Lifestyle and any person action on Society of Lifestyle’s behalf harmless from all claims, demands, and liabilities whatsoever in connection with use of the Photos as described above.